Mahefil

Just another WordPress.com weblog

Archive for 26 Januray 2001

૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૧ (ભૂકંપ)- પલ્લવ અંજારીઆ

આગને કહિદો હવે સ્મશાનમાં મડદાં નથી,

કહિદો ચિતાઓને હવે બળવાને કોઈ રહ્યા નથી.


મૃત્યુ છોને શોધતું માનવ નથી કશે,

ગલીઓ હશે સૂની ને ડેલીએ સાંકળ હશે,

આંસુને કહિદો હવે વહેવાનાં કોઈ કારણ નથી, કહિદો ચિતાઓને ….


સૂનકારનાં એ શહેરમાં પડઘા હવે હશે,

આ ઘર હતું, પહેલાં અહીં, સંબંધો રહેતા હશે,

વાયુને કહિદો હવે લેવાના કોઈ શ્વાસેય નથી, કહિદો ચિતાઓને ….


એ રસ્તે વળાંક પર પગલાં હજુ હશે,

ફૂલ ભલેને નવ રહ્યું, ફોરમ ચોક્કસ હશે,

મેઘને કહિદો હવે ટહુકવાને કોઈ મયુર નથી,કહિદો ચિતાઓને

Advertisements